Vattentemperatur 4.4 C

Lufttemperatur 0.5 C

Kyleffekt -2.7 C

Vindhastighet 2.6 m/s

Vindriktning NV

Lufttryck 1006 mbar

Luftfuktighet 87 %

Daggpunkt -1.5 C