Vadret

Vadret i Holmsund

Vattentemperatur 0.0 C

Lufttemperatur -0.9 C

Kyleffekt -3.7 C

Vindhastighet 2.2 m/s

Vindriktning O

Lufttryck 998 mbar

Luftfuktighet 80 %

Daggpunkt -4.0 C

Tillbaka