Vattentemperatur 0.0 C

Lufttemperatur 8.4 C

Kyleffekt 6.0 C

Vindhastighet 3.0 m/s

Vindriktning V

Lufttryck 1019 mbar

Luftfuktighet 85 %

Daggpunkt 6.0 C